amoozesh.org
amoozesh.orgPersian Tutorials
ایجاد: 1396/11/16 23:14 - ویرایش: 1396/11/22 20:49
A A

پایتون افزودن به لیست متد append

در این آموزش از کتاب برخط پایتون (Python)، متدی را برای افزودن یا add کردن یک شیء به لیست را بررسی خواهیم کرد. متد append()، شیء یا آبجکت ارسال شده را، به انتهای List فعلی اضافه می کند و معادل این کد می باشد: a[len(a):] = [obj]

شکل دستوری

شکل دستوری این method به صورت زیر است:

list.append(obj)

پارامتر ها

obj شیء یا آبجکت اضافه شده در List است.

مقدار برگشتی (Return)

این method هیچ مقداری را باز نمی گرداند، ولی لیست فعلی را به روز رسانی می کند.

مثال

مثال زیر روش استفاده از این متد را نشان می دهد.

#!/usr/bin/python3 list1 = ['C++', 'Java', 'Python'] list1.append('Ruby') print ("updated: ", list1)

خروجی

بعد از اجرا کردن کد بالا، خروجی زیر حاصل خواهد شد:

updated: ['C++', 'Java', 'Python', 'Ruby']