amoozesh.org
amoozesh.orgPersian Tutorials
ویرایش: 1396/11/13 19:24
A A

یافتن فایل در لینوکس

در این آموزش از کتاب برخط لینوکس خواهیم دید که با استفاده از دستور find می توان به آسانی یک فایل را پیدا کرد.

شکل دستور

$ find {directory-name} -name {filename}

یافتن یک فایل در دایرکتوری root

در صورتی که دقیقا نمی دانیم که فایل در کجا قرار دارد، می توانیم کل سیستم را با استفاده از دایرکتوری "/" یا root جستجو کرد. مثال زیر نحوه یافتن و پیدا کردن یک فایل با نام testing.txt را نشان می دهد.

نکته: برای جستجو در "/" نیاز به اجازه دسترسی خواهید داشت، از دستور sudo استفاده کنید.

$ sudo find / -name 'testing.txt' find: /dev/fd/3: Not a directory find: /dev/fd/4: Not a directory /Users/oruji/Documents/workspace/JavaTesting/testing.txt /Users/oruji/testing.txt

یافتن فایل در یک مسیر مشخص

پیدا کردن فایل testing.txt در مسیر /Users/oruji و تمامی مسیرهای داخلی آن

$ sudo find /Users/oruji -name 'testing.txt' /Users/oruji/Documents/workspace/JavaTesting/testing.txt /Users/oruji/testing.txt