amoozesh.org
amoozesh.orgPersian Tutorials
ورود
\u06cc \u067e\u0646\u06af\u0648\u0626\u0646 \u06af\u0648\u06af\u0644 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u00a0\u0627\u0644\u06af\u0648\u0631\u06cc\u062a\u0645 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 3 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c \u0631\u0627 \u062a\u062d\u062a \u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0645\u0647\u0645 \u062a\u0631\u06cc\u>

در صورتی که دقیقا نمی دانیم که فایل در کجا قرار دارد، می توانیم کل سیستم را با استفاده از دایرکتوری "/" یا root جستجو کرد. مثال زیر نحوه یافتن و پیدا کردن یک فایل با نام testing.txt را نشان می دهد.

نکته: برای جستجو در "/" نیاز به اجازه دسترسی خواهید داشت، از دستور sudo استفاده کنید.

$ sudo find / -name 'testing.txt' find: /dev/fd/3: Not a directory find: /dev/fd/4: Not a directory /Users/oruji/Documents/workspace/JavaTesting/testing.txt /Users/oruji/testing.txt

یافتن فایل در یک مسیر مشخص

پیدا کردن فایل testing.txt در مسیر /Users/oruji و تمامی مسیرهای داخلی آن

$ sudo find /Users/oruji -name 'testing.txt' /Users/oruji/Documents/workspace/JavaTesting/testing.txt /Users/oruji/testing.txt