amoozesh.org
amoozesh.orgPersian Tutorials
ایجاد: 1398/11/2 09:46 - ویرایش: 1398/12/28 10:34
A A

طراحی آنلاین ماشین DFA و تبدیل آن به عبارت منظم

Your browser does not support
the HTML5 <canvas> element
635 : 777

ابزار آنلاین طراحی ماشین متنهایی و تبدیل آن به عبارت منظم معادل آن، یکی از بهترین امکاناتی است در هیچ کجای وب نظیر آن را نمیتوان یافت، به طوری که ماشین مورد نظر خود را طراحی کرده و میتوانید و در کسری از ثانیه عبارت منظم معادل آن تولید کنید!

نحوه عملکرد

برای ایجاد نود کافی است بر روی پنل بالا دوبار کلیک کنید، و جهت ایجاد یال نیز باید دکمه شیفت را نگه داشته و کلیک شود، برای حذف یال و نود ها از کلید delete استفاده می شود. در ضمن بر روی هر نود و یال نیز می توانید یک لیبل تایپ کنید، برای تبدیل یک نود به نود پایانی نیز بعد از ایجاد نود برو همان نود باید دوبار کلیک کنید. برای تغییر اندازه پنل می توانید در منوی پایین آن مقدار عرض و ارتفاع را مشخص کرده و بر روی دکمه reSize کلیک کنید. برای تایپ علائم خاص به عنوان مثال برای نوشتن lambda کافی است که ابتدا \ را تایپ کرده و کلمه lambda را تایپ کنید، به شکل زیر

\lambda

نکته

از ابزار بالا می توان جهت ایجاد انواع ماشین های متنهایی NFA، DFA، پشته ای و تورینگ که در مبحث نظریه زبان ها و ماشین ها ومحاسبات نیز استفاده کرد و محدودیتی ندارد.

ماشین متنهای قطعی DFA

در نظریه محاسبات، شاخه ای از تئوری علوم کامپیوتر، ماشین متنهای قطعی یا DFA، یک ماشین و گراف وضعیت می باشد که دارای دو حالت است، یا رشته ورودی را می پذیرد یا آن را نمی پذیرد.